2020’nin İlk PNR.istanbul Etkinliği 
“Yeniden İşlevlendirme” Konusuna Odaklanıyor!

Yapı sektörüne yönelik profesyonel iletişim ağı ve araştırma platformu PNR.istanbul, Binat İletişim&Danışmanlık ve Yapı Medya İletişim’in ortak projesi olarak 2019 yılında hayata geçirildi.

Güçlü kültürel ve coğrafi bağlamıyla İstanbul’u merkez alarak Anadolu’dan Avrupa’ya ve dünyaya yayılan PNR.istanbul; ikili iş görüşmelerinden oluşan “Face to Face”, gündemdeki konuları odağına alarak tartışmaya açan “Focus”, yeni pazar olanaklarının konuşulduğu “Forum”, iş deneyimlerinin aktarıldığı “Exchange” ve kapsamlı raporlardan oluşan “Research” gibi alt programlarıyla deneyime ve araştırmaya dayalı bilgi üretimini ve bu bilgilerin en hızlı, en etkili şekilde profesyonellerle paylaşılmasını hedefliyor.

PNR.istanbul 2019 yılı içinde “New” ve “Journey” başlıklı iki “Exchange” etkinliği düzenledi ve bu etkinliklerde David Gianotten (OMA) ve Melike Altınışık (Melike Altınışık Architects), Saffet Kaya Bekiroğlu (SKA) gibi tanınmış mimarlar deneyimlerini paylaştı. PNR.istanbul “Explore” ile 2019 yılı içinde Sancaklar Camisi, Beyazıt Kütüphanesi, İstanbul Deniz Müzesi, Çamlıca TV Kulesi gibi yapılar mimarlarıyla birlikte gezildi. PNR.istanbul’un gündemdeki konuları tartışmaya açtığı “Focus” programında ise şu ana kadar Irak ve İngiltere pazarı odak konu olarak ele alındı. 2019 yılında yapılan “Face to Face” etkinliğinde ise 12 yapı malzemesi firması, İstanbul, Anadolu ve Avrupa merkezli 24 mimarlık ofisi ile yüz yüze görüşme fırsatı buldu.

2020 yılındaki ilk PNR.istanbul etkinliği “Exchange: Re-Purpose” ise 6 Mart 2020 tarihinde PwC Konferans Salonu’nda gerçekleşecek. PwC Türkiye Ortağı ve Gayrimenkul Sektörü Lideri Ersun Bayraktaroğlu “Değişim İklimi” başlıklı konuşmasıyla gayrimenkul sektöründe nesiller, öncelikler ve  teknolojinin önderlik ettiği değişimin etkisiyle yeniden işlevlendirme faaliyetlerini küresel ölçekte değerlerlendirecek ve yapı sektörü yatırımcılarının bu konudaki reflekslerine dair bilgiler verecek. Ardından iklim koşullarına, ekonomik, sosyo-politik ve kültürel bağlamına yanıt vererek geleneksel İran mimarisine çağdaş bir alternatif sunmayı hedefleyen, özgün tasarım yaklaşımları ile ulusal ve uluslararası birçok ödüllü projeye imza atan İran merkezli mimarlık pratiği Next Office Kurucusu Alireza Taghaboni, uluslararası mimarlık ortamında takdir gören tasarım yaklaşımlarını projeleri üzerinden aktaracak. Yine aynı tarihte düzenlenecek olan Face to Face etkinliğinde ise yapı firmaları ile mimarlar bir araya gelecek. Ayrıntılı bilgiye
web sitesi üzerinden ulaşılabilir: pnristanbul.com 

bi_özet gayrimenkul | Şubat 2020